Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ibrani 11:4 Kitab Sutji (JAV)

Marga saka pracaya Habel wus nyaosake kurban marang Gusti Allah kang luwih becik katimbang kurbane Kain. Marga saka iku banjur kaseksenan manawa wong bener, amarga pisungsunge ndadekake keparenge Gusti Allah sarta jalaran saka pracaya isih bisa ngucap sawise mati.

maca bab lengkap Ibrani 11

tampilan Ibrani 11:4 ing konteks