Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Galati 5:17 Kitab Sutji (JAV)

Awit pepenginane daging iku nyulayani marang Roh lan karsane Roh iku nyulayani marang daging -- awit sakarone padha lelawanan -- temahan kowe saben-saben ora nindakake apa kang kokkarepake.

maca bab lengkap Galati 5

tampilan Galati 5:17 ing konteks