Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Galati 2:2 Kitab Sutji (JAV)

Anggonku mrana mau awit saka kaparingan wangsit. Lan sadulur-sadulur ing kono padha dakkandhani bab Injil kang dakwartakake ana ing antarane para bangsa dudu bangsa Yahudi -- sajroning rerembugan dhewekan karo para kang kajen keringan --, supaya aja nganti tanpa gawe anggonku mbudi-daya lan wus mbudi-daya iku.

maca bab lengkap Galati 2

tampilan Galati 2:2 ing konteks