Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Filipi 2:12 Kitab Sutji (JAV)

He para sadulur kang kinasih, kowe iku tansah padha mituhu, mulane padha tansah udinen karahayonmu kalawan wedi lan geter, ora mung kaya nalikane aku isih ana ing tengah-tengahmu, nanging luwih-luwih saiki ing wektu aku adoh karo kowe;

maca bab lengkap Filipi 2

tampilan Filipi 2:12 ing konteks