Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Efesus 5:5 Kitab Sutji (JAV)

Awit padha dieling temenan bab iki: ora bakal wong kang laku jina, wong kang najis utawa wong kang kebak kamurkan, yaiku kang nyembah brahala, oleh panduman ana ing kratoning Sang Kristus lan Gusti Allah.

maca bab lengkap Efesus 5

tampilan Efesus 5:5 ing konteks