Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Efesus 3:12 Kitab Sutji (JAV)

Ana ing Panjenengane kita oleh kakendelan lan dalan sowan menyang ing ngarsane Gusti Allah kalawan sumendhe babar pisan marga saka pracaya kita marang Panjenengane.

maca bab lengkap Efesus 3

tampilan Efesus 3:12 ing konteks