Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Efesus 1:9 Kitab Sutji (JAV)

Marga Panjenengane wus medharake wewadining karsane marang kita, manut karo rancangan-palimirmane, yaiku rancangan-palimirma kang wiwit sakawit wus ditetepake ana ing Sang Kristus,

maca bab lengkap Efesus 1

tampilan Efesus 1:9 ing konteks