Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Timoteus 4:8 Kitab Sutji (JAV)

Saiki aku wus ginantungan makuthaning kayekten, kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti, Sang Hakim kang adil, ing Dinane, tur ora mung marang aku bae, nanging uga marang sakehing wong kang padha cecengklungen marang rawuhe.

maca bab lengkap 2 Timoteus 4

tampilan 2 Timoteus 4:8 ing konteks