Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Timoteus 2:14 Kitab Sutji (JAV)

Wong-wong padha elingna lan pituturana ing bab iku kabeh kalawan temenan ana ing ngarsaning Allah, supaya aja padha mbulat-mbulet rembuge, amarga iku ora ana gunane babar pisan, malah ngisruhake kang padha ngrungokake.

maca bab lengkap 2 Timoteus 2

tampilan 2 Timoteus 2:14 ing konteks