Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Timoteus 1:2 Kitab Sutji (JAV)

marang Timoteus, anakku kang kinasih: sih-rahmat lan tentrem-rahayu saka Gusti Allah Sang Rama lan Gusti Kristus Yesus, Gusti kita, nunggila ing kowe.

maca bab lengkap 2 Timoteus 1

tampilan 2 Timoteus 1:2 ing konteks