Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Timoteus 1:13 Kitab Sutji (JAV)

Apa kang wus kokrungu saka aku iku antepana, dadia tuladha piwulang kang bener-becik lan lakonana sajroning pracaya lan katresnan ana ing Sang Kristus Yesus.

maca bab lengkap 2 Timoteus 1

tampilan 2 Timoteus 1:13 ing konteks