Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Tesalonika 3:8 Kitab Sutji (JAV)

sarta ora tau mangan rotining liyan kanthi lelahanan, nanging aku kabeh padah mbudi-daya lan nyambut-gawe rina wengi kalawan rekasa, supaya aja dadi gawene sapa bae ana ing antaramu.

maca bab lengkap 2 Tesalonika 3

tampilan 2 Tesalonika 3:8 ing konteks