Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Tesalonika 3:12 Kitab Sutji (JAV)

Wong-wong kang kaya mangkono iku padha dakelingake lan padha dakpituturi ing sajroning Gusti Yesus Kristus supaya padha lestaria nindakake pagaweane kanthi tentrem sarta padha mangana rejekine dhewe kalawan tumindak mangkono iku.

maca bab lengkap 2 Tesalonika 3

tampilan 2 Tesalonika 3:12 ing konteks