Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Tesalonika 2:9 Kitab Sutji (JAV)

Tekane si pangawak duraka iku marga saka panggawening Iblis, tuwin bakal kinanthenan kasekten warna-warna sarta pratandha-pratandha apadene mukjijat-mukjijat palsu;

maca bab lengkap 2 Tesalonika 2

tampilan 2 Tesalonika 2:9 ing konteks