Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Tesalonika 2:14 Kitab Sutji (JAV)

Mangkono iku karsane anggone panjenengane nimbali kowe kabeh lumantar Injil, kang padha dakwartakake, satemah kowe padha oleh kamulyane Gusti Yesus Kristus, Gusti kita.

maca bab lengkap 2 Tesalonika 2

tampilan 2 Tesalonika 2:14 ing konteks