Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Tesalonika 1:8 Kitab Sutji (JAV)

lan ndhawahake piwales marang wong-wong kang padha ora gelem wanuh marang Gusti Allah sarta ora mbangun-miturut marang Injile Gusti Yesus, Gusti kita.

maca bab lengkap 2 Tesalonika 1

tampilan 2 Tesalonika 1:8 ing konteks