Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Tesalonika 1:7 Kitab Sutji (JAV)

sarta amrih leganing atimu kan padha ditindhes, lan uga tumrap marang aku kabeh, samangsa Gusti Yesus saka ing swarga ngatingal ginarebeg ing para malaekate, ngagem panguwasane, ing sajroning geni kang murub makantar-kantar,

maca bab lengkap 2 Tesalonika 1

tampilan 2 Tesalonika 1:7 ing konteks