Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Petrus 3:18 Kitab Sutji (JAV)

Malah padha mundhak-mundhaka ing sih-rahmat sarta ing pangawruh marang Gusti lan Sang Juruwilujeng kita, Gusti Yesus Kristus. Panjenengane kang sayogya kagungan kamulyan ing samengko nganti tumeka ing salawas-lawase.

maca bab lengkap 2 Petrus 3

tampilan 2 Petrus 3:18 ing konteks