Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Petrus 1:4 Kitab Sutji (JAV)

Kalawan patrap mangkono iku Panjenengane wis maringi marang kita prasetya-prasetya kang adi sarta pinunjul, supaya srana iku kowe padha bisa tunggal kodrat kaallahan lan ora kena ing dayaning hawa-nepsu kadonyan.

maca bab lengkap 2 Petrus 1

tampilan 2 Petrus 1:4 ing konteks