Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Petrus 1:17 Kitab Sutji (JAV)

Aku padha nyipati anggone Panjenengane tampa kaurmatan lan kamulyan saka Gusti Allah Sang Rama, nalika katedhakan swara saka Kang Mahaluhur, kang ngandika: “Iki PutraningSun kekasih, kang ndadekake keparenging panggalihingSun.”

maca bab lengkap 2 Petrus 1

tampilan 2 Petrus 1:17 ing konteks