Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Korinta 8:14 Kitab Sutji (JAV)

Mulane becike saiki kaluwihanmu kanggoa nyukupi kakuranganing liyan, supaya kaluwihaning liyan mengko genti kanggo nyukupi kekuranganmu, temahan banjur dadi satimbang.

maca bab lengkap 2 Korinta 8

tampilan 2 Korinta 8:14 ing konteks