Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Korinta 7:7 Kitab Sutji (JAV)

Ora marga saka tekane bae, nanging uga marga saka panglipur kang dialami ana ing tengah-tengahmu. Awit dheweke wus nyritakake marang aku mungguhing kangenmu, panggresahmu, katemenanmu anggonmu mbelani aku, temahan saya wuwuh kabungahanku.

maca bab lengkap 2 Korinta 7

tampilan 2 Korinta 7:7 ing konteks