Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Korinta 7:12 Kitab Sutji (JAV)

Mulane, anggonku wus nulis layang marang kowe, iku ora marga saka ana wong kang luput, utawa marga saka ana wong kang nandhang susah, amarga kapanduk ing kaluputaning liyan mau, nanging supaya tetelaa tumrap kowe gumatimu marang aku ana ing ngarsane Gusti Allah.

maca bab lengkap 2 Korinta 7

tampilan 2 Korinta 7:12 ing konteks