Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Korinta 2:14 Kitab Sutji (JAV)

Nanging puji sokur konjuk ing Gusti Allah, kang ana ing patunggilane Sang Kristus tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Lan lumantar aku aruming kawruh tumrap Panjenengane sumebar ing saenggon-enggon.

maca bab lengkap 2 Korinta 2

tampilan 2 Korinta 2:14 ing konteks