Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Korinta 13:11 Kitab Sutji (JAV)

Wasana, para sadulurku, padha bungaha, udinen supaya awakmu sampurna. Tampanana sakehing pituturku. Padha disarujuk, lan padha olaha atut-rukun, temahan Gusti Allah etuking sih katresnan lan tentrem-rahayu bakal nunggil karo kowe!

maca bab lengkap 2 Korinta 13

tampilan 2 Korinta 13:11 ing konteks