Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Yokanan 5:18 Kitab Sutji (JAV)

Kita sumurup, yen sok wonga kang laire saka ing Allah iku ora gawe dosa, nanging malah kaayoman dening Panjenengane, kang miyos saka ing Allah, temah ora bisa kagepok dening si pangawak dursila.

maca bab lengkap 1 Yokanan 5

tampilan 1 Yokanan 5:18 ing konteks