Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Yokanan 2:19 Kitab Sutji (JAV)

Asale Anti-Kristus iku pancen saka ing antara kita, nanging sanyatane padha dudu panunggalan kita; awit saupama temen-temen dadia panunggalan kita, mesthi padha tetep nunggal karo kita. Nanging kelakone iku supaya tetelaa yen dheweke ora kabeh nyata dadi panunggalan kita.

maca bab lengkap 1 Yokanan 2

tampilan 1 Yokanan 2:19 ing konteks