Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Timoteus 6:16 Kitab Sutji (JAV)

Iya mung Panjenengane iku kang ora kena ing pati, kang akadhaton ana ing pepadhang, kang ora kena pinerakan, kang ora tau dineleng ing wong, jalaran pancen ora ana wong kang bisa ndeleng ing Panjenengane. Iya Panjenengane iku kang sayogya kagungan kaluhuran lan panguwaos kang langgeng! Amin.

maca bab lengkap 1 Timoteus 6

tampilan 1 Timoteus 6:16 ing konteks