Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Timoteus 4:3 Kitab Sutji (JAV)

kang menging jejodhoan, akon nyirik bangsane pangan, kang katitahake dening Gusti Allah, supaya dipangan kalawan saos sokur dening para wong kang pracaya lan kang wus wanuh marang kayekten.

maca bab lengkap 1 Timoteus 4

tampilan 1 Timoteus 4:3 ing konteks