Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Timoteus 4:14 Kitab Sutji (JAV)

Aja nglirwakake kawajibanmu migunakake sih-rahmat kang ana ing kowe, kang wus kaparingake marang kowe sarana pamedhar-wangsit lan sarana tumpangan tangan dening parepataning para pinituwa.

maca bab lengkap 1 Timoteus 4

tampilan 1 Timoteus 4:14 ing konteks