Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Timoteus 1:2 Kitab Sutji (JAV)

marang Timoteus, anakku kang sayekti ing sajroning pracaya: sih-palimirma, rahmat lan tentrem-rahayu saka Gusti Allah Sang Rama lan Gusti Kristus Yesus, Gusti kita anaa ing kowe.

maca bab lengkap 1 Timoteus 1

tampilan 1 Timoteus 1:2 ing konteks