Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Tesalonika 3:13 Kitab Sutji (JAV)

Muga Panjenengane karsaa nyantosakake atimu, supaya tanpa cacad lan suci ana ing ngarsane Gusti Allah iya Rama kita besuk samangsa Gusti Yesus, iya Gusti kita, rawuh ginarebeg ing sakehe para suci kagungane.

maca bab lengkap 1 Tesalonika 3

tampilan 1 Tesalonika 3:13 ing konteks