Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Tesalonika 2:8 Kitab Sutji (JAV)

Kaya mangkono anggonku padha nindakake katresnan kang gedhe marang kowe kabeh, satemah kalawan legawa anggonku padha mandumi marang kowe ora ngemungake Injiling Allah bae, nanging uga uripku kabeh, jalaran kowe kabeh padha daktresnani.

maca bab lengkap 1 Tesalonika 2

tampilan 1 Tesalonika 2:8 ing konteks