Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Tesalonika 1:1 Kitab Sutji (JAV)

Saka Paulus, Silwanus lan Timoteus marang pasamuwane wong-wong ing Tesalonika, kang ana ing Allah Sang Rama lan ana ing Gusti Yesus Kristus. Sih-rahmat lan tentrem-rahayu anaa ing kowe kabeh.

maca bab lengkap 1 Tesalonika 1

tampilan 1 Tesalonika 1:1 ing konteks