Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Petrus 5:12 Kitab Sutji (JAV)

Anggonku nulis cekak marang kowe iki lumantar Silwanus, kang dakanggep sadulur kang kena dipracaya, prelu ngelingake sarta nyethakake, manawa iki sih-rahmate Gusti Allah kang sanyata. Iku padha ugemana kang temenan!

maca bab lengkap 1 Petrus 5

tampilan 1 Petrus 5:12 ing konteks