Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Petrus 4:11 Kitab Sutji (JAV)

Manawa ana wong kang pitutur, iku dikaya wong kang nglantarake pangandikaning Allah; manawa ana wong kang leladi, iku katindakna kanthi kakuwatan peparinging Allah, supaya Gusti Allah kaluhurna ing samubarang kabeh marga saka Gusti Yesus Kristus. Panjenengane iku kang kagungan kamulyan sarta panguwaos langgeng salawas-lawase! Amin.

maca bab lengkap 1 Petrus 4

tampilan 1 Petrus 4:11 ing konteks