Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Petrus 3:18 Kitab Sutji (JAV)

Sabab Gusti Yesus Kristus uga wus nglampahi seda sapisan marga dosa kita kabeh, Panjenengane kang tanpa kaluputan kanggo wong-wong kang kaluputan, supaya kita padha bisa kasowanake marang ing ngarsaning Allah: Panjenengane kasedanan mungguh ing kadagingan, nanging kagesangake mungguh ing Roh,

maca bab lengkap 1 Petrus 3

tampilan 1 Petrus 3:18 ing konteks