Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Petrus 1:8 Kitab Sutji (JAV)

Panjenengane kang koktresnani sanadyan ora tau kokdeleng sarta kokpracaya sanadyan saiki ora koksipati: Kowe padha sukarena, marga saka anane kabungahan kang mulya lan kang ora kena kinira-kira,

maca bab lengkap 1 Petrus 1

tampilan 1 Petrus 1:8 ing konteks