Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Petrus 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Pinujia Gusti Allah Ramane Gusti kita Yesus Kristus, kang marga saka gunging sih-palimirmane wis nglairake kita maneh tumuju marang urip kang kebak ing pangarep-arep lumantar wungune Gusti Yesus Kristus saka ing antarane wong mati,

maca bab lengkap 1 Petrus 1

tampilan 1 Petrus 1:3 ing konteks