isiakwụkwọ

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Agba Ochie

Agba Ọhụrụ

1. Ihe Emere 1 Bible Nso (IGBOB)

1. Adam, Set, Enosh;

2. Kenan, Mahalalel, Jered;

3. Inok, Metusela, Lemek;

4. Noa, Shem, Ham, na Jefet.

5. Umu-ndikom Jefet; Goma, na Megog, na Madai, na Jevan, na Tubal, na Meshek, na Tiras.

6. Umu-ndikom Goma kwa; Ashkenaz, na Difat, na Togama.

7. Umu-ndikom Jevan kwa; Elaisha, na Tashish, na Kitim, na Rodanim.

8. Umu-ndikom Ham; Kush, na Mizraim, na Put, na Kenean.

9. Umu-ndikom Kush kwa; Seba, na Havila, na Sabta, na Reama, na Sabteka. Umu-ndikom Reama kwa; Sheba, na Dedan.

10. Kush muru Nimrod: onye ahu malitere ibu dike n'uwa.

11. Mizraim muru Ludim, na Anamim, na Lehabim, na Naftuhim,

12. na Patrusim, na Kasluhim (ebe ndi Filistia siri puta), na Kaftorim.

13. Kenean muru Zaidon, bú ọkpara-ya, na Het;

14. na ndi Jebus, na ndi-Amorait, na ndi-Giagashait;

15. na ndi-Haivait, na ndi Aka, na ndi Sin;

16. na ndi Avad, na ndi Zema, na ndi Hemat.

17. Umu-ndikom Shem; Ilam, na Ashua, na Apakshad, na Lud, na Eram, na Uz, na Hul, na Geta, na Meshek.

18. Apakshad muru Shela; Shela muru Iba.

19. Amuru umu-ndikom abua nye Iba; aha otù nime ha bu Peleg; n'ihi na ọ bu n'ubọchi-ya ka ekewara uwa; aha nwa-nne-ya nwoke bu Jọktan.

20. Jọktan muru Almodad, na Shelef, na Hazamavet, na Jera;

21. na Hadoram, na Uzal, na Dikla;

22. na Ibal, na Abimael, na Sheba;

23. na Ofia, na Havila, na Jobab. Ndia nile bu umu-ndikom Jọktan.

24. Shem, Apakshad, Shela;

25. Iba, Peleg, Reu;

26. Serug, Nehoa, Tira;

27. Abram, (nke ahu bu Abraham).

28. Umu-ndikom Abraham; Aisak, na Ishmael.

29. Ndia bu osuso-ọmumu nile ha: ọkpara Ishmael, Nebaiot; na Kida, na Adbeel, na Mibsam,

30. na Mishma, na Duma, na Masa; na Hedad, na Tima,

31. na Jetua, na Nafish, na Kidema. Ndia bu umu-ndikom Ishmael.

32. Umu-ndikom Ketura kwa, bú nwayi-iko Abraham: ọ muru Zimran, na Jọkshan, na Medan, na Midian, na Ishbak, na Shua. Umu-ndikom Jọkshan kwa; Sheba, na Dedan.

33. Umu-ndikom Midian; Ifa, na Ifea, na Hanok, na Abida, na Eldea. Ndia nile bu umu Ketura.

34. Abraham muru Aisak. Umu-ndikom Aisak; Isọ, na Israel.

35. Umu-ndikom Isọ; Elifaz, na Reuel, na Jeush, na Jalam, na Kora.

36. Umu-ndikom Elifaz; Timan, na Oma, na Zefi, na Gatam, na Kenaz, na Timna, na Amalek.

37. Umu-ndikom Reuel; Nahat, na Zera, na Shama, na Miza.

38. Umu-ndikom Sia kwa; Lotan, na Shobal, na Zibeon, na Ana, na Dishon, na Iza, na Dishan.

39. Umu-ndikom Lotan kwa; Hori, na Homam: nwa-nne-nwayi Lotan bu kwa Timna.

40. Umu-ndikom Shobal; Alian, na Manahat, na Ibal, na Shefi, na Onam. Umu-ndikom Zibeon kwa; Aja, na Ana.

41. Umu-ndikom Ana; Dishon. Umu-ndikom Dishon kwa; Hamran, na Eshban, na Itran, na Keran.

42. Umu-ndikom Iza; Bilhan, na Zaavan, na Jaakan. Umu-ndikom Dishan; Uz, na Aran.

43. Ndia bu eze ndi bu eze n'ala Edom, tutu eze ọ bula bu eze umu Israel: Bela nwa Beoa; aha obodo-ya bu Dinhaba.

44. Bela we nwua, Jobab nwa Zera, nke sitere na Bọzra, we buru eze n'ọnọdu ya.

45. Jobab we nwua, Husham, nke sitere n'ala ndi Timan, we buru eze n'ọnọdu ya.

46. Husham we nwua, Hedad nwa Badad, onye tib͕uru Midian n'ọhia Moab, we buru eze n'ọnọdu ya: aha obodo-ya bu Avit.

47. Hedad we nwua, Samla, nke sitere na Masrika, we buru eze n'ọnọdu ya.

48. Samla we nwua, Shaul, nke sitere na Rehobot n'usọ Osimiri, we buru eze n'ọnọdu ya.

49. Shaul we nwua, Beal-hanan nwa Akboa we buru eze n'ọnọdu ya.

50. Beal-hanan we nwua, Hedad we buru eze n'ọnọdu-ya; aha obodo-ya bu Pai: aha nwunye-ya bu Mehetabel nwa Matred, bú nwa-nwayi Me-zahab.

51. Hedad we nwua. Ndi-isi Edom bu kwa; Timna onye-isi, Alia onye-isi, Jetet onye-isi;

52. Ọhọlibama onye-isi, Ila onye-isi, Pinon onye-isi;

53. Kenaz onye-isi, Timan onye-isi, Mibza onye-isi;

54. Magdiel onye-isi, Iram onye-isi. Ndia bu ndi-isi Edom.