Perjanjian Baru

Yohanes 19:15 Terjemahan Sederhana Indonesia (TSI)

Lalu mereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Salibkan dia!”Dan Pilatus berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian mau supaya saya menyalibkan raja kalian?”Kemudian para imam kepala menjawab, “Kami tidak mempunyai raja yang lain, selain raja agung di Roma!”

Membaca bab lengkap Yohanes 19

Lihat Yohanes 19:15 dalam konteks