Perjanjian Baru

Markus 14:36 Terjemahan Sederhana Indonesia (TSI)

Dia berdoa seperti ini, “Abba, Bapa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini dari-Ku! Tetapi Aku minta jangan kehendak-Ku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang jadi.”

Membaca bab lengkap Markus 14

Lihat Markus 14:36 dalam konteks