Perjanjian Baru

Galatia 1:5 Terjemahan Sederhana Indonesia (TSI)

Untuk selamanya berilah kemuliaan kepada Allah! Amin!

Membaca bab lengkap Galatia 1

Lihat Galatia 1:5 dalam konteks