Perjanjian Baru

2 Tesalonika 1:9 Terjemahan Sederhana Indonesia (TSI)

Mereka akan dihukum selama-lamanya di tempat yang jauh dari hadapan Tuhan, dan untuk selama-lamanya mereka tidak boleh menikmati kemuliaan Allah dan segala kuasa-Nya.

Membaca bab lengkap 2 Tesalonika 1

Lihat 2 Tesalonika 1:9 dalam konteks