Perjanjian Baru

Yohanes 5:22 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Bapa tidak menghakimi siapa pun, tetapi Bapa telah memberikan seluruh kuasa kepada Anak untuk menghakimi.

Membaca bab lengkap Yohanes 5

Lihat Yohanes 5:22 dalam konteks