Perjanjian Baru

Wahyu 8:3 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah. Malaikat itu memegang sebuah pedupaan yang terbuat dari emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua umat Allah. Malaikat itu meletakkan persembahannya di atas mezbah emas di hadapan takhta itu.

Membaca bab lengkap Wahyu 8

Lihat Wahyu 8:3 dalam konteks