Bab

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Perjanjian Baru

Titus 1 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

1. Dari Paulus, seorang hamba Allah dan rasul Yesus Kristus. Aku telah dipilih dan diutus untuk menolong iman orang pilihan Allah dan untuk menolong mereka mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu menunjukkan cara melayani Allah.

2. Iman dan pengetahuan datang dari pengharapan kita atas hidup kekal. Allah sudah menjanjikan hidup itu kepada kita sebelum permulaan zaman dan Dia tidak berdusta.

3. Pada saatnya Allah telah memberitahukan kepada dunia tentang hidup itu. Ia telah melakukannya melalui pemberitaan Kabar Baik. Dan Dia mempercayakan pekerjaan itu kepadaku. Aku memberitakan pesan itu kepada orang karena Allah Juruselamat kita yang memerintahkan aku.

4. Kepada Titus. Engkau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri di dalam iman yang kita miliki bersama.Semoga Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, memberikan anugerah dan damai sejahtera kepadamu.

Pekerjaan Titus di Kreta

5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta supaya engkau dapat menyelesaikan pekerjaan yang masih perlu dikerjakan, dan dapat menetapkan yang menjadi penatua di setiap kota.

6. Orang yang menjadi penatua, haruslah tidak bercacat. Ia hanya boleh beristri satu. Anak-anaknya juga harus orang percaya. Mereka tidak boleh dikenal sebagai anak liar dan tidak taat.

7. Seorang penatua mempunyai tugas mengurus pekerjaan Allah. Jadi, orang tidak dapat berkata, bahwa cara hidupnya salah. Ia tidak boleh sombong dan keras kepala, atau cepat marah, tidak minum anggur terlalu banyak. Ia bukan yang suka berkelahi dan bukan yang berusaha untuk menjadi kaya dengan menipu orang lain.

8. Seorang penatua harus siap menolong orang lain dengan menerimanya di rumahnya. Ia suka terhadap yang baik. Ia harus bijaksana dan hidup dengan benar. Ia harus berkenan pada Allah. Dan dia harus dapat menguasai dirinya sendiri.

9. Seorang penatua harus dengan setia menaati kebenaran yang kita ajarkan. Ia harus dapat menolong orang dengan ajaran yang benar. Ia juga harus dapat menunjukkan kepada yang melawan ajaran yang benar bahwa mereka itu bersalah.

10. Banyak orang yang menolak untuk taat, yaitu mereka yang membicarakan yang tidak berguna dan memimpin orang ke jalan yang salah. Aku menunjukkan secara khusus orang-orang yang mengatakan bahwa semua orang yang bukan Yahudi harus disunat.

11. Seorang penatua harus dapat menunjukkan bahwa mereka salah dan menghentikannya untuk membicarakan yang tidak berguna. Mereka itu membinasakan seluruh keluarganya dengan mengajarkan yang seharusnya tidak diajarkan. Mereka mengajarkan hal itu hanya untuk menipu orang dan untuk menerima uang.

12. Bahkan salah seorang nabi mereka dari Kreta berkata, Orang-orang Kreta adalah pembohong, binatang jahat, dan orang malas yang tidak mau bekerja kecuali makan.

13. Kata-kata nabi itu benar, jadi katakanlah kepada mereka bahwa mereka salah. Engkau harus tegas terhadap mereka supaya imannya menjadi kuat.

14. Maka mereka akan berhenti menerima cerita-cerita dongeng Yahudi. Dan mereka akan berhenti mengikuti perintah orang yang tidak menerima kebenaran.

15. Bagi orang yang murni, semuanya adalah murni. Tetapi bagi orang yang penuh dengan dosa dan tidak percaya, tidak ada yang murni. Sesungguhnya, pikirannya telah menjadi jahat dan pengetahuannya tentang yang baik sudah hancur.

16. Mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah, tetapi yang jahat yang dilakukannya menunjukkan, bahwa mereka tidak menerima Allah. Mereka orang yang menjijikkan. Mereka tidak mau taat dan mereka tidak berguna melakukan sesuatu yang baik.