Perjanjian Baru

Kolose 1:17 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Ia telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan segala sesuatu terus berlangsung sebab kuasa-Nya.

Membaca bab lengkap Kolose 1

Lihat Kolose 1:17 dalam konteks