Perjanjian Baru

Kisah 13:49 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Firman Tuhan tersebar ke seluruh daerah.

Membaca bab lengkap Kisah 13

Lihat Kisah 13:49 dalam konteks