Perjanjian Baru

Galatia 6:8 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Jika orang hidup sesuai dengan dirinya yang berdosa, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi jika orang hidup berkenan bagi Roh, ia akan mendapat hidup yang kekal dari Roh.

Membaca bab lengkap Galatia 6

Lihat Galatia 6:8 dalam konteks